Fundacja logo

 

Gdańsk, dn. 2.08.2022r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

GDAŃSKA FUNDACJA ZDROWIE PRZEZ RUCH

z siedzibą: Al. Grunwaldzka 609 b/13

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

– zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług nauki i doskonalenia pływania [art. 6 lit 1b RODO]
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych [art.6 lit.1c RODO], realizacji celów archiwizacyjnych [art. 6 lit. 1 c RODO]
– ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem należności
– marketingowych i reklamowych
– analitycznych i statystycznych, badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług [art. 6 lit.1 f RODO].

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła

(art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)
– realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem realizacji zawartej umowy lub ustawy o prawie oświatowym. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanego wyżej celu.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania
decyzji i profilowaniu. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.